pedres que expliquen històries
històries d’un poble que anys enrera (millorns d’anys enrera) hi passejaven els dinosaures.

i han deixat la seva petjada sobre la roca erma del poble perquè amb el temps, uns desconeguts tornin a fer viure la seva història

FOTO: pedres d’Arén