Les hores dansen

sobre la meva pell

i ve la solitud

de peus menuts,

sense sabates…

MARIA MERCÈ MARSAL

Bon dia, tristesa.

Vesteix-te de setí!

Pinta’t al front

els núvols i la lluna

i anem al ball

que ja s’atansa l’hora!

MARIA MERCÈ MARSAL

“I tanmateix la vida continua.”

“que cada mot sigui una vela hissada

i cada gest una gran porta oberta.”


“si un sol mot ha de fer-nos perdurables

que sigui clar, i auster, i necessari.”

MIQUEL MARTÍ I POL